Čo robiť, ak ste pri skúšobnej jazde v autoservise mali autonehodu

Čo robiť, ak ste pri skúšobnej jazde v autoservise mali autonehodu

Pridané: 18.11.2020 | facebook | LinkedIn |

Havarovali ste zákazníkove auto počas skúšobnej jazdy v autoservise? Je to veľmi nepríjemná situácia, ktorá sa často nestáva, no nedá sa ani úplne vylúčiť. Ako postupovať pri riešení takejto udalosti?

Pri každej nehode ide o poistnú udalosť a je dobré, ak vy ako autoservis máte uzatvorenú aj poistku pre prípad takýchto škôd. V prvom rade je dôležité okamžite kontaktovať majiteľa vozidla. Vďaka online systému Trialexa máte všetky údaje majiteľa aj havarovaného auta v systéme a viete teda operatívne riešiť aj poistnú udalosť. 

 

Za nehodu vozidla ste v plnej miere zodpovedný vy - váš autoservis

Po autonehode v servise vznikajú nepríjemné problémy a starosti. Snažte sa s klientom hneď vyriešiť situáciu a dohodnúť sa na náprave škody. Nezachovajte sa nečestne a nesnažte sa nehodu preniesť na klientove PZP. 

Musíme si uvedomiť, že auto prejde obhliadkou v poisťovni a likvidátori sú odborníci, ktorí váš podvod ľahko odhalia. Vaše klamstvo by mohlo vyvrcholiť do trestného stíhania pre poistný podvod. Preto sa zachovajte od začiatku profesionálne, spolupracujte s klientom a snažte sa vyriešiť situáciu v prospech klienta.

Ustanovenie § 430 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník upravuje zodpovednosť za škodu v tom zmysle, že za škodu spôsobenú vaším vozidlom počas opravy v servise zodpovedá servis, ktorý opravu vykonáva, v plnom rozsahu dojednanej zodpovednosti v zmluve PZP.

 

Nahlásenie poistnej udalosti

Klient má povinnosť nahlásiť škodovú udalosť do 15 dní od vzniknutia škody, a to aj v prípade, ak je za nehodu zodpovedný autoservis. Zároveň je klient povinný podľa § 10 ods. 4) zákona č. 381/2001 Z. z. oznámiť skutočnosť, že za škodu zodpovedá servis, ktorý opravu vykonával, a nehoda bola spôsobená počas opravy pracovníkmi servisu.Upovedomte na túto skutočnosť klienta. Čím skôr nahlásite poistnú udalosť, tým rýchlejšie sa celá záležitosť vybaví.

Pozor! Pracovníkovi servisu, ktorý v čase skúšobnej jazdy vozidlo viedol, plynie podľa § 10 ods. 5) zákona č.381/2001 Z. z. povinnosť poškodenému poskytnúť informácie o majiteľovi vozidla a jeho adrese, o vodičovi a jeho adrese a čísle poistného krytia PZP, ako aj meno a adresu poisťovne.

 

Pôjde plnenie z PZP klienta alebo z poistenia zodpovednosti autoservisu?

V prípade nehody spôsobenej počas opravy v servise môže o spôsobe likvidácie rozhodnúť jedine likvidátor poisťovne.

Veríme, že sa vášmu autoservisu takéto problémy vyhnú. Pokiaľ nie, držíme vám palce pri riešení.